Het maken van een afspraak.

Voor het maken van een afspraak kun je me een berichtje sturen via het onderstaande formulier. Wanneer je me liever een mailtje stuurt dan kun je dat doen naar: loes@loessimon.nl. Natuurlijk mag je me ook altijd bellen of een Whatsapp berichtje sturen (0631913342), ook wanneer je twijfelt. Neem gerust een kijkje bij de ervaringen van anderen.

Voorafgaand aan een behandeling vraag ik je om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Na de behandeling zal ik je vragen hoe je de behandeling hebt ervaren en of je tevreden bent.

De praktijk is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, maar niet toegankelijk voor mindervaliden.

Je kunt voor de deur op de oprit parkeren.

 

Belangrijk

Werken aan (en het ontwikkelen van) je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid is volgens mij de belangrijkste taak die je als mens hebt. En ondanks dat ik hier ondertussen vele mensen succesvol in heb mogen ondersteunen, blijft het zo dat mijn ondersteuning complementair is aan de reguliere gezondheidszorg. Wanneer je je been breekt, dan zul je toch echt naar een arts moeten omdat ik dat niet voor je kan oplossen. Wat ik wel kan, is met je werken aan de stress en het eventuele trauma wat het je heeft opgeleverd. Wanneer je hier vragen over hebt dan hoor ik het graag.

 

Loes.

 

 

 

Dit formulier vraagt u om uw naam en e-mailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring en Cookies Policy om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Tarieven en vergoeding

Tarieven
De duur van een behandeling: 1 tot 1,5 uur.
De kosten van een consult voor elk type behandeling van een volwassene bedragen: €95,-.
De kosten van een consult voor elk type behandeling van een kind tot en met 16 jaar bedragen: €75,-.

Indien ik langer dan 1,5 nodig heb voor een behandeling worden er aanvullende kosten berekend. Er wordt dan per halfuur €30,- in rekening gebracht.
Betaling kan contant of per overboeking plaatsvinden.

Behandeling alleen volgens afspraak.

Vergoeding en registraties
Loes Simon (Kinesiologie Roermond) is als erkend kinesioloog aangesloten bij de LVNT (landelijke vereniging natuurgeneeskundig therapeuten) en bij de CAT (collectief alternatieve therapeuten). Daarnaast is zij ingeschreven bij het NIBIG en bij het RBCZ. Afhankelijk van je eigen zorgverzekering is het mogelijk om consulten deels vergoed te krijgen. Voor meer informatie over de vergoeding van de behandeling via je zorgverzekeraar kun je jouw polis raadplegen. Voor meer informatie over de vergoeding kun je ook terecht op de pagina van de zorgwijzer.

LVNT nummer: 1701255
CAT nummer: 3489-05-03-20
AGB-zorgverlenerscode: 90103846
AGB-praktijkcode: 90063191
SHO-registratienummer: 119834-118938
KVK-nummer: 50627481
NIBIG-nummer: 529564
RBCZ-nummer: 200474R

 
 

Privacy verklaring

Klik hier voor de Privacy verklaring

 

Klachtenregelement

Ik wil graag dat je tevreden bent over mijn consult! Toch kan het zijn dat je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik werk, een klacht hebt. Hoewel het nooit leuk is om te horen dat iemand een klacht heeft hoop ik oprecht dat je daar niet mee blijft zitten en dat je stappen neemt om je klacht op te lossen. Je kunt de volgende stappen nemen om je klacht op te lossen:

 1. Neem zo snel mogelijk contact met mij op. Dit heeft mijn voorkeur omdat ik hiervan kan leren; het kan mij helpen verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of de manier waarop ik mijn praktijk voer.

Ik ga ervan uit dat we samen jouw klacht kunnen oplossen.

 2. Lukt het niet om er samen uit te komen?

Dan heb je de mogelijkheid je klacht in te dienen bij de LVNT en de CAT. Deze draagt zorg voor bemiddeling door de vertrouwenspersonen van de beroepsverenigingen.

 3. Lukt ook dit niet dan heb je nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze doet onderzoek en assisteert je eventueel met het formuleren van de klacht. De klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op de website van het NIBIG.

Voor ernstige misstanden kunt u contact opnemen met de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.

Incidenten

Loes Simon legt onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten vast in een meldingenoverzicht. Doel is om te leren van deze bevindingen en zo de zorg of werksituatie te verbeteren. De bevindingen worden met intervisie collegae periodiek geanalyseerd en geëvalueerd. Verbetermaatregelen worden vastgelegd in het meldingenoverzicht.

Calamiteiten worden direct gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Dit betreft:

  • Gebeurtenissen  waarbij de client is overleden of een ernstig schadelijk gevolg heeft ondervonden.
  • Gebeurtenissen waarbij sprake is van geweld richting client of tussen cliënten onderling.

Meldingen Huiselijk Geweld of Kindermishandeling

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik de volgende stappen zetten:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Datalekken

Loes Simon heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat de wet Meldplicht datalekken geldt. Loes Simon moet een melding doen van een ernstig datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en of bij betrokkenen. Indien er een vermoeden is dat zich een datalek heeft voorgedaan, neemt Loes Simon eerst maatregelen om het lek te stoppen en schade te beperken. Daarna verzamelt Loes Simon zoveel mogelijk relevante informatie over het mogelijke datalek, noteert de genomen maatregelen en uitgevoerde correspondentie en draagt zorg voor een dossier van het betreffende datalek. Ontvangt Loes Simon een signaal over een datalek van een externe partij dan vraagt Loes Simon zoveel mogelijk informatie op bij de melder.

Loes Simon hanteert het landelijk stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens om vast te stellen of er sprake is van een datalek en welke maatregelen genomen moet worden.

Algemene voorwaarden

Een consult bij Loes is geen vervanging voor medische zorg. Loes adviseert dringend om altijd het advies van artsen op te volgen en voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist te veranderen of achterwege laten. Het is daarnaast van belang dat cliënt de huisarts en/of specialist laat weten ook Loes te consulteren. De cliënt is, bij twijfel, zelf verantwoordelijk om contact op met zijn/haar huisarts of specialist.
Consult/ behandeling vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt en heeft betrekking op de hulpvraag van cliënt. Deze hulpvraag kan gaande het traject worden bijgesteld. Hierbij is de cliënt verplicht relevante informatie te verstrekken. Tijdens het consult staan de belangen van de cliënt centraal.

Loes is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en daarom gehouden aan de ethische code van de LVNT en bij de CAT.

 Klik hier voor de algemene voorwaarden.