II Ode aan een leraar; ode aan Winny

Winny noemde zichzelf een schouwer, niet omdat zij stoffelijk of astraal kon zien, want dat had zij bewust grotendeels weg gesloten. Zij noemde zichzelf een schouwer, omdat zij de Goddelijke essentie kon ervaren in het stoffelijk leven, dwars door de stof (het materiele maar ook de zogenaamde moeilijkheden die het leven in petto heeft) heen. Met Goddelijke essentie bedoelde ze dat je kunt leren Zien en ERVAREN dat Geest (ook jouw eigen Geest/hoger zelf dus) achter de ervaringen staat die jij hebt. Dat er licht is in onze donkere wereld, als je maar anders aankijkt tegen ervaringen en gebeurtenissen.

Winny trainde mensen -die dat wilden – in het iedere keer opnieuw leren zien van de essentie of het spirituele veld in de ervaren gebeurtenissen of dromen. Ze drong nooit iets op en gaf ook altijd aan dat ze geen leermeester was maar alleen een ander perspectief wilde bieden, zodat je zelf gestimuleerd werd tot onderzoek.

Dit is ook de reden dat ze astroloog was: ze las in tekenen, voorspelde niet maar gaf inzichten. Voor haar was er geen verschil tussen de uitleg van een droom of de uitleg van een werkelijk beleefde gebeurtenis, omdat we volgens haar allemaal als in een droom leven. “We worden opgeslokt door de gebeurtenissen in de ‘wereld’ door onze vijf zintuigen en vergeten hierdoor om onze innerlijke zintuigen van binnen – die we ook hebben – te leren openen.

Winny beschouwde zichzelf als ‘nuchter’. Door de tijd heen zijn er altijd veel mensen die zeggen: “nee hoor, daar ben ik veel te nuchter voor” als het gaat over natuurgeesten, astrale gebieden, astrologie of over je Echte Zelf worden.

Voor Winny betekende ‘nuchter’: niet gegeten hebbende – leeg zijn dus. Mensen die nuchter zijn staan juist open voor iets nieuws. Al die mensen die oordelen over iets dat ze niet kennen, niet hebben onderzocht, zijn dus niet nuchter, want zij hebben al een voor-oordeel gegeten. Zij spoorde wel altijd aan om sceptisch te zijn en nooit iets zomaar te geloven. Geloof nooit zo maar iets, ook mij niet, maar zoek alles zelf uit!

Wat Winny vertelde over ‘scheppen’ en ‘sterven’: Kijk om je heen, want dat is de wereld die jij voor jezelf hebt geschapen! Misschien heb je een hele wereld gecreëerd van zaken die je niet leuk vindt. Probeer dan erachter te komen of ze corresponderen met wat je over jezelf en je wereld denkt. Want gedachtekracht schept de wereld waarin je je beweegt. Meestal is dit geen bewuste gedachtekracht maar onbewuste. Helemaal als je de wereld om je heen niet leuk vindt.

Maar als je de wereld die jij hebt gecreëerd wil veranderen dan is het jouw verantwoordelijkheid om erachter te komen welke negatieve gedachten je over jezelf hebt. Dan moet je dus je gedachtepatronen helder voor ogen krijgen zodat je deze kan herstellen. Je kunt je hiervan bewust worden, maar dan zul je hier wel naar op zoek moeten gaan. Zoiets kost tijd en aandacht maar geeft mooie inzichten in jezelf.

Wanneer je erachter komt WAT je nu eigenlijk over jezelf denkt en als je dit denken zuivert veranderen gebeurtenissen om je heen vanzelf. Dit is een vorm van nieuw scheppen. De wereld om ons heen, ook al is deze negatief, accepteren zoals deze is, was voor Winny een andere vorm van scheppen. ‘Dat wat IS, is Geest’. En hieruit ontstond een harmonisch geschapen wereld.

Wij mensen daarentegen, met onze onbewuste gedachtewereld, schiepen de huidige, vaak negatieve wereld. Hier tegen vechten, ieder vechten, voegt meer materie (energie) toe. We kunnen wel energie onttrekken aan oude scheppingen door er niet mee aan toe te geven, door het niet meer voor waar aan te nemen, door er niet aan mee te doen en door het Goddelijke te willen manifesteren. En met het ‘Goddelijke’ bedoelde Winny: Liefde, Harmonie, Vrede, Innerlijke vreugde en Vrijheid te willen zijn. Eerst en vooral in gedachten, waardoor later vanzelf in daden, niet omdat het moet maar omdat het vanzelf een eigenschap wordt. Weten dat wij mensen oorspronkelijk alleen liefde en vrede willen manifesteren, omdat we weten een vonk van Licht en Liefde te zijn.

Ook dit is een bewuste keus maken. Voor Winny was er ook een verschil tussen sterven en doodgaan. Sterven was voor haar energie onttrekken aan iets dat je wil on-scheppen op een bewuste manier. Sterven is bewust kiezen, op meerdere niveaus, om iets los te laten. Zoals een bepaald maniertje van doen dat je jezelf hebt aangeleerd, maar ook bepaalde patronen van denken. Want gedachtevormen scheppen zonder dat je er erg in hebt opent nieuwe werelden.

Doodgaan noemde Winny een ‘je gevangen voelen’. Alsof je wordt gedwongen. We kunnen vechten tegen onze dood, maar de ziel zal toch vertrekken als dit haar plan is. Sterven is een dimensie er-bij-pakken: vrijwillig aanvaarden en opnieuw met leven beginnen en doorgaan met leven. Je ervaringswereld heeft niets te maken met je lichaam of je gedachten: in je ervaringswereld ga je door met leven.

Scheppen is met energie een nieuw voertuig maken van de energie die binnenkomt (Geest). Of het nu een tekening, een auto, gebeurtenis, een wijze van leven of een lichaam is. Er is dus een verschil tussen scheppen en scheppen.

Als je schept en effect wil hebben, dan voert dit energie toe aan dat wat buiten je is, aan wat oude schepping is. Ook dit zul je ‘eens’ weer achter je moeten laten. Wanneer je effect loos wil leven dan ontstaat een ander scheppen van binnenuit met vrije energie die los is gemaakt van of uit oude patronen. On-scheppen dus: niet iets doen maar klaar en helder zien dat je iets niet meer wil: opnieuw kiezen vanuit bewuste harmonie.